DIAGNOSE EN BHANDELING

CYCLOPS 

Het cyclops syndroom is gedefinieerd als “een beperkte knie-extensie door impingement van proliferatief weefsel na voorste kruisband reconstructie.” Cyclops kan echter ook ontstaan na ruptuur van de voorste kruisband zonder dat er een reconstructie heeft plaatsgevonden (Tonin et al., 2001).

Cyclopsvorming is het gevolg van anterieure artrofibrose (littekenweefsel/vaatingroei) nabij de entree van de voorste kruisband in van het tibiaplateau, resulterend in de vorming van een knobbel van fibreus weefsel in het voorste deel van de graft (Tonin et al., 2001). De cyclops bevindt zich tussen femur en tibia, in de voorste rand van de intercondylaire notch, net boven de tibiale tunnel ​​(Bradley et al., 2000).

Bij ongeveer 4% van de patiënten die een voorste kruisband reconstructie ondergaan vormt zich een cyclops (Sonnery-Cottet et al., 2010). De pathogenese van een cyclops is waarschijnlijk multifactorieel. Het is een natuurlijk fibroproliferatief proces, secundair aan boorafval, stompresten van de gescheurde voorste kruisband of gebroken transplantaatvezels (Delince et al., 1998).

Impingement van de graft kan, naast cyclops, ook komen door (Bradley et al., 2000):

• Anterieure plaatsing van de tibiale tunnel;

• Onvoldoende notchplasty;

• Botvorming aan de inkepingsranden na notchplasty.

KLINISCHE PRESENTATIE VAN EEN CYCLOPS

De klinische presentatie van een cyclops varieert van patiënt tot patiënt, maar verdenking erop kan op basis van de volgende klinische bevindingen (Sonner-Cottet et al., 2010; Tonin et al., 2001):

SUBJECTIEF:

• Anterieure kniepijn;

• Problemen met rugligging, lopen en rennen;

• Soms melden patiënten een hoorbare klik tijdens extensie.

OBJECTIEF:

• Verlies van extensie-ROM (+/- 10 graden): +/- 2-3 maanden na reconstructie;

• Extensie-ROM reproduceert soms een hoorbare klik;

• “Rubbery end feel” van de extensie;

• Quadriceps-disfunctie, geassocieerd met extensie-beperking;

• Er is vaak zwelling aanwezig.

MRI:

Bradley et al. (2000) onderzochten de diagnostische nauwkeurigheid van MRI in vergelijking met arthroscopische bevindingen bij het vaststellen van de aanwezigheid van een cyclops. Hun bevindingen zijn samengevat in de onderstaande tabel:

BEHANDELING VAN CYCLOPS

FYSIOTHERAPIE 

Fysiotherapeutische interventies hebben geen invloed op een cyclops (Shelbourne et al., 1994; Mariani et al., 1992). De taak van de fysiotherapeut bestaat uit het verwijzen van de patiënt naar hun orthopedisch chirurg.

CHIRURGISCH 

De beste behandeling van een cyclops is arthroscopisch debridement (verwijderen van het littekenweefsel). Het is aangetoond dat dit bij de meeste patiënten goede tot geweldige resultaten oplevert. Bij follow-up ontdekten Sonnery-Cottet et al. (2010) bij 85,7% van de patiënten volledig herstel van ROM, waarbij 78,5% een “A” scoorde op de objectieve evaluatie van de IKDC. Vergelijkbare resultaten werden getoond in een kleinere studie van Wang en Ao (2009), met volledig herstel van extensie-ROM bij alle 6 patiënten na arthroscopisch debridement.

CYCLOPS LESIONS TIJDENS ARTHROSCOPIE

Deze video toont de beoordeling van een cyclops en ook de botsing ervan tussen tibia en femur die volledige extensie belemmert.

Video invoegen  >> volgt later ivm rechten

TAKE HOME MESSAGES

• Cyclops komt voor bij ongeveer 4% van de ACL-reconstructies;

• Kenmerkend is het verlies van extensie-ROM 2-3 maanden na reconstructie;

• Symptomen zijn o.a. extensie-gerelateerde pijn, zwelling en quadriceps disfunctie;

• Diagnostiek vindt plaats middels MRI;

• Chirurgische behandeling is geïndiceerd en succesvol.

LITERATUUR

Bradley DM, Bergman AG, Dillingham MF. MR Imaging of Cyclops Lesions. AJR 2000; 174:719-726.

Delince P, Descamps PY, Fabeck L, Hardy D. Different aspects of the cyclops lesion following anterior cruciate ligament reconstruction: A multifactorial etiopathogenesis. Arthroscopy 1998 14(8): 869-876.

Mariani PP, Ferretti A, Conteduca F, Tudisco C. Arthroscopic treatment of flexion deformity after ACL reconstruction. Arthroscopy 1992;8:517–521.

Shelbourne KD, Johnson GE. Outpatient surgical management of arthrofibrosis after anterior cruciate ligament surgery. Am J Sports Med 1994;22: 192–197.

Sonnery-Cottet B, Lavoie F, Ogassawara R, Kasmaoui H, Scussiato RG, Kidder JF, Chambat P. Clinical and operative characteristics of cyclops syndrome after double-bundle anterior cruciate ligament reconstruction. Arthroscopy 2010 26(11):1483-8.

Tonin M, Saciri V, Veselko M, Rotter A. Loss of Knee Extension after Injury: Cyclops Syndrome due to a Lesion of the Anterior Cruciate Ligament. Am J Sports Med 2001 29: 545.

Wang J, Ao Y. Analysis of Different Kinds of Cyclops Lesions With or Without Extension Loss. Arthroscopy 2009 25(6):626-631.

Bron: http://www.thesportsphysiotherapist.com/