Tijdens dit webinar zal Dr. Maarten Janssen, orthopedisch chirurg in het Maastricht UMC+, ons meer gaan vertellen over de indicaties en operatietechnieken m.b.t. tibiofemorale en patellofemorale osteotomieën (biomechanische correcties).

Aansluitend zal Tom Ehlen, MSc. fysiotherapeut, manager van het Kniecentrum Plus en medeoprichter van the Knee community, de fysiotherapeutische revalidatie bespreken. 

Centraal hierin staat het nieuwe evidence-based “revalidatieprotocol na biomechanische correctie”, geschreven door Tom i.s.m. Maarten en zijn collega’s Dr. Pieter Emans en Dr. Tim Boymans. Na het webinar is dit protocol voor iedereen als .pdf beschikbaar!

Dit webinar is bij te wonen door je aan te melden via: info.kneecommunity@gmail.com

De kosten voor deze webinar bedragen €20,-