In onderstaande tabel vind u de verwijzing naar reeds bestaande richtlijnen en/of Evidence statements over knie aandoeningen.

RICHTLIJN/ EVIDENCE STATEMENTINHOUDPUBLICATIEBRANCHE VERENIGINGVOOR WIE
Traumatische knieproblemenDe NHG-Standaard Traumatische knieproblemen geeft richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van knieproblemen die het gevolg zijn van een trauma. n deze standaard worden de volgende aandoeningen besproken: contusie en distorsie, kruis- en collateralebandletsel, meniscusletsel en patellaluxatie. Tevens komt een kniefractuur aan de orde en wordt besproken in welke gevallen een röntgenfoto van de knie moet worden overwogen. Kraakbeenletsels, botkneuzingen, posterolateraleknieletsels en patellapeesrupturen blijven buiten beschouwing omdat deze vrijwel uitsluitend in de tweede lijn worden gediagnosticeerd en een beperkte relevantie voor het beleid van de huisarts hebben of zeldzaam zijn.2020NHGHuisarts
Sportfysiotherapeut
Sportarts
Orthopedisch Medisch Specialist
De nazorg bij arthroscopische operaties aan het kniegewrichtWat is de waarde van fysiotherapie bij de nabehandeling van artroscopische operaties aan het kniegewricht?2019NOV/FMSOrthopedisch Medisch Specialist
Algemeen Fysiotherapeut
Sportfysiotherapeut
De plaats van de MRI in de diagnostiek van knieletselsWat is de plaats van de MRI in het diagnostisch proces?2019NOV/FMSOrthopedisch Medisch Specialist
De waarde van meniscustesten bij lichamelijk onderzoekWat is de waarde van de verschillende meniscustesten bij het lichamelijk onderzoek?2019NOV/FMSOrthopedisch Medisch Specialist
Sportfysiotherapeut
ACL Melbourne Rehab protocol. Conservative treatment after ACL injury. Nederlandse vertaling van de ACL Melbourne Rehab Protocol.2019The Knee CommunitySportfysiotherapeut
Artrose heup- knieConservatieve, pre- en post operatieve behandeling2018KNGFFysiotherapeut
Nazorg bij voorste-kruisbandletselWat is het optimale postoperatieve traject? (na de eerste nacontrole, wat betreft revalidatie, sporthervatting en fysiotherapie)2018NOV/FMSOrthopedisch Specialist
Chirurg
Sportfysiotherapeut
Indicatiestelling voor voorste-kruisbandreconstructieWat zijn de relevante parameters van invloed op de indicatie voor voorste kruisband reconstructie?
Welke klachten of bevindingen zijn voorspellend voor een slecht resultaat van de behandeling van een kruisbandletsel?
Wat is de optimale timing voor operatie bij voorste kruisbandletsels?
2018NOV/FMSOrthopedisch Specialist
Sportfysiotherapeut
Indicaties behandeling VKB-letselWat is de uitkomst van de verschillende behandelmodaliteiten?2018NOV/FMSOrthopedisch Specialist
Sportfysiotherapeut
MenisectomieLeidraad voor het fysiotherapeutisch handelen bij patiënten na een primaire meniscectomie. In de richtlijn worden het diagnostisch en therapeutisch proces beschreven conform het methodisch fysiotherapeutisch handelen. 2017KNGFOrthopedisch Medisch Specialist
Algemeen Fysiotherapeut
Sportfysiotherapeut
Niet-traumatische knieklachten
De NHG-Standaard Niet-traumatische knieklachten geeft richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van knieklachten die niet het directe gevolg zijn van een trauma.2016NHGHuisarts
Algemeen Fysiotherapeut
Acuut knieletselHet doel van dit statement is:
het fysiotherapeutisch diagnostisch proces en het methodisch handelen bij patiënten die met een acuut knieletsel bij de (sport)fysiotherapeut komen te onderbouwen met wetenschappelijk bewijs en
de kwaliteit van het (sport)fysiotherapeutisch handelen te bevorderen.
2015KNGFHuisarts
Sportfysiotherapeut
Sportarts
Orthopedisch Medisch Specialist
Revalidatie na voorste-kruisbandreconstructieHet doel van dit statement is het fysiotherapeutisch handelen bij patiënten die voor revalidatie na reconstructie van de voorste kruisband (VKB) bij de fysiotherapeut komen, te onderbouwen met wetenschappelijk bewijs en de uniformiteit in fysiotherapeutisch handelen en gebruik van klinimetrische instrumenten te bevorderen. 2014KNGFOrthopedisch Medisch Specialist
Sportfysiotherapeut
De plaats van fysiotherapie voor en na de operatie bij TKPOmdat door verbeterde operatie- en anesthesietechnieken de patiëntenpopulatie steeds heterogener wordt (aan de ene kant jonger en aan de andere kant ouder), heeft dit onder andere consequenties voor de revalidatiezorg. One size fits all concepten zijn niet meer passend bij de huidige situatie. Deze ontwikkelingen noodzaken tot maatwerk. De revalidatie dient doelgericht en hulpvraag-gestuurd aangeboden te worden. Om goed inzicht te krijgen in de patiënt in relatie tot zijn knieoperatie is het uitvoeren van een preoperatieve screening van fysieke en functionele status een belangrijk onderdeel van de zorg geworden. Hiermee kan een reële inschatting gemaakt worden welke zorg de patiënt nodig heeft en wanneer deze aangeboden moet worden om de doelen van de patiënt tijdig te bereiken.2014NOV/KNGFOrthopedisch Medisch Specialist
Algemeen Fysiotherapeut
Sportfysiotherapeut
Advies aan patiënten met een totale knieprothese met betrekking tot belasting van de knie tijdens sport en werkWelk advies moet aan patiënten met een TKP worden gegeven met betrekking tot belasting van de knie tijdens sport en werk?2014NOVOrthopedisch Medisch Specialist
Sportfysiotherapeut
Veilig hervatten van sport na een totale knieprothese operatie
Is het veilig sport te hervatten na een knieprothese, en zo ja welke sporten?2014NOVOrthopedisch Medisch Specialist
Sportfysiotherapeut
Multidisciplinaire Richtlijn Voorste-kruisbandletsel2012Multidisciplinaire Rilchtlijn: NOV/NVH, VRA, KNGF, NVFS, NVAOrthopedisch Medisch Specialist
Sportfysiotherapeutt