Het afnemen van return-to-sport (RTS) test batterijen wordt steeds populairder bij patiënten binnen de revalidatie na een voorste kruisband reconstructie (VKBR). Maar wat is het doel van het afnemen van deze testen? Gebruiken we deze testen om te kunnen bepalen wanneer een patiënt kan terugkeren naar de sport? Of gebruiken we deze testen om te bepalen hoe groot het risico op een nieuwe blessure is? Met andere woorden, testen we wel wat we willen testen?

Huidige criteria in relatie met nieuwe VKB blessures

Het belangrijkste doel van een RTS test batterij is een combinatie: bepalen of een patiënt weer kan terugkeren naar de sport met daarbij een zo laag mogelijk risico op een nieuwe VKB blessure [1]. Maar heeft een patiënt, die alle RTS criteria behaalt, daadwerkelijk een verlaagde kans op een nieuwe VKB blessure? Tot nu toe is er nogal wat tegenstrijdig bewijs in de relatie tussen het behalen van RTS criteria en het risico voor een nieuwe VKB blessure.

In de studie van Kyritsis et al. [2] werd bijvoorbeeld gevonden dat patiënten die RTS criteria niet behaalden, een 4x grotere kans hadden op een nieuwe VKB blessure ten opzichte van patiënten die RTS criteria wel behaalden. Hetzelfde werd aangetoond in de studie van Gridem et al. [3]. Aan de andere kant liet een studie van Sousa en collega’s [4] zien dat er geen relatie lijkt te bestaan tussen het behalen van RTS criteria en de mogelijke kans op een nieuwe VKB blessure. Een recente systematische review van Webster & Hewett (2019) [1] liet zien dat het behalen van RTS criteria zorgt voor een verlaagde kans op een nieuwe VKB blessure van 60% in het aangedane been, maar een verhoogde kans van 235% (!) in het contralaterale been. In een reactie op deze studie werden deze resultaten in twijfel getrokken gezien het beperkte aantal studies dat werd geïncludeerd [5]. Deze voorbeelden geven aan dat er wisselende resultaten bekend zijn in de relatie tussen RTS criteria en de kans op een nieuwe VKB blessure. Een mogelijk probleem bij deze onderzoeken is dat het testmoment binnen de revalidatie (meestal aan het einde) heeft plaatsgevonden, en dat patiënten hierna over lagere tijd zijn gevolgd zonder herhaalde metingen van patiënten over de tijd. Hierdoor is het niet duidelijk hoe bepaalde scores op bijvoorbeeld kracht- en hoptesten zich ontwikkelen over een langere periode. Deze resultaten benadrukken dat er meer onderzoek moet worden gedaan in de relatie tussen het behalen van RTS criteria en de mogelijke kans op een nieuwe VKB blessure, inclusief herhaalde metingen over de tijd. 

StudieUitkomst in relatie met kans op een nieuwe VKB blessure
Kyritsis et al. [2]Behalen van 6 RTS criteria zorgt voor een kleinere kans op nieuwe VKB blessure
Grindem et al. [3]Meer symmetrische quadriceps kracht en een revalidatie van >9 maanden zorgt voor een kleinere kans op VKB blessure
de Sousa et al. [4]Geen verschil 
Webster & Hewett [1]Behalen van RTS criteria zorgt voor een kleinere kans op een nieuwe VKB blessure, maar een vergrote kans op een contralaterale VKB blessure

Tabel 1. Overzicht studies in de relatie RTS criteria en mogelijke kans op nieuwe VKB blessure.

Nieuwe ontwikkelingen binnen RTS testen

De resultaten suggereren dat huidige testen mogelijk niet valide genoeg zijn om relaties aan te kunnen tonen van een veilige terugkeer en de kans op nieuwe VKB blessures. Huidige functionele testen, zoals de klassieke hoptesten, meten alleen fysieke performance in een voorwaartse richting. Echter, zeker binnen pivoterende sporten worden atleten gedwongen om te multitasken door onder andere om te gaan met visuele stimuli, ook in andere richtingen dan alleen voorwaarts [6, 7]. Vandaar dat er steeds nieuwe ontwikkelingen zijn op het gebied van RTS testen. Hier zal ik in een volgende blog op terugkomen. 

Conclusie

Het belangrijkste doel van een RTS test batterij is het bepalen of een patiënt terug kan keren naar de sport met daarbij een zo laag mogelijk kans op een nieuwe VKB blessure. Echter, er is tegenstrijdig bewijs binnen de relatie tussen het behalen van RTS criteria en de mogelijke kans op een nieuwe VKB blessure. Een mogelijke verklaring is dat huidige functionele testen alleen fysieke prestaties meten in een voorwaartse richting.

Referenties

[1] Webster KE, Hewett TE. What is the evidence for and validity of return-to-sport testing after anterior cruciate ligament reconstruction surgery? A systematic review and meta-analysis. Sports Med 2019 Jun;49(6):917-929.

[2] Kyritsis P, Bahr R, Landreau P, Miladi R, Witvrouw E. Likelihood of ACL graft rupture: not meeting six clinical discharge criteria before return to sport is associated with a four times greater risk of rupture. Br J Sports Med 2016 Aug;50(15):946-951.

[3] Grindem H, Snyder-Mackler L, Moksnes H, Engebretsen L, Risberg MA. Simple decision rules can reduce reinjury risk by 84% after ACL reconstruction: the Delaware-Oslo ACL cohort study. Br J Sports Med 2016;50(13):804-808.

[4] Sousa PL, Krych AJ, Cates RA, Levy BA, Stuart MJ, Dahm DL. Return to sport: Does excellent 6-month strength and function following ACL reconstruction predict midterm outcomes? Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2017 May;25(5):1356-1363.

[5] Capin JJ, Snyder-Mackler L, Risberg MA, Grindem H. Keep calm and carry on testing: a substantive reanalysis and critique of ‘what is the evidence for and validity of return-to-sport testing after anterior cruciate ligament reconstruction surgery? A systematic review and meta-analysis’. Br J Sports Med 2019 Jul 9.

[6] Millikan N, Grooms DR, Hoffman B, Simon JE. The Development and Reliability of 4 Clinical Neurocognitive Single-Leg Hop Tests: Implications for Return to Activity Decision-Making. J Sport Rehabil 2019 Jul 1;28(5):536-544.

[7] Dingenen B, Truijen J, Bellemans J, Gokeler A. Test-retest reliability and discriminative ability of forward, medial and rotational single-leg hop tests. Knee 2019 Oct;26(5):978-987.

Mijn naam is Wouter Welling en ik ben werkzaam als bewegingswetenschapper bij MCZ in Groningen; een praktijk die de medische begeleiding verzorgt voor alle topsport in Groningen (FC Groningen, Donar basketbal, Lycurgus volleybal). Tot mijn takenpakket behoren onder andere het ontwikkelen van objectieve testbatterijen, het afnemen van blessure preventie metingen en het monitoren van de training load. 

Na het afronden van mijn master ben ik doorgegaan met het onderzoek naar VKB blessures. Het promotieonderzoek waar wij nu aan werken richt zich op ‘Return to sport decisions’ na een voorste kruisband reconstructie. Hierbij proberen we praktische en relatief makkelijke uitvoerbare meetmethoden te combineren, die voor elke therapeut uit te voeren en die ondersteunend zijn in de ‘Return to sport decisions’.

Het mooie van de combinatie tussen mijn praktijkwerkzaamheden en de rol als onderzoeker bij de Rijksuniversiteit Groningen, is dat we op deze manier het onderzoek direct kunnen implementeren in de praktijk. Hierdoor kunnen we direct gebruik maken van de meest recente wetenschappelijke inzichten in de patiëntenzorg. Ik ga dan ook met veel plezier een maandelijkse blog bij the Knee community voor jullie schrijven!!