drs. Martijn Janssen 

Co-founder van “the Knee community”, Extended Scope Specialist/ Master sportfysiotherapeut en praktijkeigenaar van Fysiotherapie Rijnkade te Arnhem. 

“De patiënt staat als individu centraal en het ‘one size fits all principe’ is dan ook niet van toepassing