Return to sport (RTS) na een voorste kruisband reconstructie (VKBR)

Na een voorste kruisband reconstructie (VKBR) is in veel gevallen het doel van de patiënt om terug te kunnen keren naar hetzelfde niveau van sporten. Eén van de eerste vragen die een patiënt zal stellen VKBR is daarom: “Wanneer kan ik mijn sport weer gaan hervatten”? 

Recente cijfers laten zien dat de verwachtingen van de patiënt om terug te keren naar hetzelfde niveau van sporten hoog zijn: 91% van de patiënten verwacht zonder problemen terug te kunnen keren [1]. Helaas blijkt dat slechts 65% van de amateur sporters terugkeert naar hetzelfde niveau van sporten van voor de blessure [2]. Ook blijkt het percentage dat terugkeert naar competitieve vorm van sport slechts 55% (zie figuur [2]). Voor professionele sporters liggen deze percentages wat hoger, namelijk 78-98% [3, 4]. Tevens krijgt ongeveer 6-20% van de patiënten een nieuwe VKB blessure in dezelfde knie of de contralaterale knie [5]. Wat kunnen de redenen zijn dat zo weinig amateur sporters terug keren naar hetzelfde niveau van sporten? En wanneer zou een sporter weer terug moeten keren na een VKBR?

Figuur uit de studie van Ardern et al. (2011) [2].

De revalidatie is veelal tijdsgebonden

De laatste jaren is er veel discussie ontstaan over de revalidatietijd na een VKBR. Traditioneel is de lengte van een revalidatietraject na een VKBR 6 maanden maar de laatste paar jaar wordt een traject van 9-12 maanden veelal geadviseerd [6]. Dat de lengte van een revalidatietraject van grote invloed kan zijn blijkt uit de studie van Grindem uit 2016 [7]. Hieruit bleek dat voor elke maand verlenging van het traject (tot 9 maanden na de operatie), de kans op een nieuwe VKB blessure afneemt met 51% [7]. We moeten dus af van het tijdspad van 6 maanden en dit minimaal verlengen tot 9 maanden (en misschien wel langer). 

Criteria voor RTS 

We weten uit onderzoek dat RTS na VKBR een multifactorieel probleem is. Met andere woorden, er zijn veel factoren van invloed of iemand wel of niet succesvol terugkeert naar de sport. Uit onderzoek blijkt dat de volgende aspecten belangrijk zijn:

 • Revalidatietijd
 • Quadriceps en hamstring kracht
 • Functionaliteit
 • Bewegingstechniek
 • Psychologische factoren (angst voor een nieuwe blessure)

Omdat RTS na VKBR zoveel factoren bevat, is het één van de moeilijkste beslissingen die een fysiotherapeut moet maken [6]. Juist hierom is het belangrijk om gebruik te maken van objectieve testdata over de status van de patiënt. Deze objectieve data kunnen namelijk helpen in de beslissing of een patiënt klaar is voor een mogelijke terugkeer naar de sport. 

Een recente review studie van Burgi et al. (2019) [8] heeft onderzocht welke criteria in de literatuur worden gehanteerd voor RTS. Er werden in deze review 209 studies geïncludeerd. Uit de resultaten bleek dat revalidatietijd een RTS criteria was in 85% van de studies, en dat tijd zelfs het enige criteria was in 44% van de studies. Meer dan 80% van de studies lieten patiënten terugkeren naar de sport vóórdat deze patiënten de 9 maanden revalidatie hadden volgemaakt. Quadriceps kracht (41% van de studies), knie functie (20% van de studies) en psychologische factoren (12% van de studies) werden relatief weinig gebruikt als RTS criteria [8]. 

In het onderstaande figuur staan de verschillende RTS criteria vermeldt die gebruikt worden in de literatuur (aangegeven in %). Hierin is te zien dat tot 1990, revalidatietijd het enige beschreven RTS criteria was in de literatuur. In de jaren 90 zijn hier andere criteria bij gekomen, zoals kracht, hoptesten of bijvoorbeeld vragenlijsten (patient reports, gericht op bijvoorbeeld psychologische factoren). 

Figuur uit de review van Burgi et al. (2019) [8].

Conclusie

RTS na een VKBR is een multifactorieel probleem. Op dit moment worden te weinig criteria gehanteerd om te bepalen of een patiënt klaar is voor RTS. Dit kan grote invloed hebben op een mogelijk succesvolle terugkeer naar de sport en op de mogelijke kans op een nieuwe VKB blessure. 

In de volgende blogs ga ik dieper in op de verschillende testen en meetmethodes die men kan gebruiken om te bepalen of een patiënt terug kan keren naar de sport. 

Referenties

 1. Feucht MJ, Cotic M, Saier T, Minzlaff P, Plath JE, Imhoff AB, et al. Patient expectations of primary and revision anterior cruciate ligament reconstruction. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2016;24(1):201-207.
 2. Ardern CL, Webster KE, Taylor NF, Feller JA. Return to sport following anterior cruciate ligament surgery: a systematic review and meta-analysis of the state of play. Br J Sports Med 2011 ;45(7):596-606.
 3. Erickson BJ, Harris JD, Cole BJ, Frank RM, Fillingham YA, Ellman MB, et al. Performance and Return to Sport After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction in National Hockey League Players. Orthop J Sports Med 2014 5;2(9):2325967114548831.
 4. Harris JD, Erickson BJ, Bach BR,Jr, Abrams GD, Cvetanovich GL, Forsythe B, et al. Return-to-Sport and Performance After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction in National Basketball Association Players. Sports Health 2013 ;5(6):562-568.
 5. Brophy RH, Schmitz L, Wright RW et al (2012) Return to play and future ACL injury risk after ACL reconstruction in soccer athletes from the Multicenter Orthopaedic Outcomes Network (MOON) group. Am J Sports Med 40:2517–2522.
 6. Dingenen B, Gokeler A (2017) Optimization of the return-to-sport paradigm after anterior cruciate ligament reconstruction: a critical step back to move forward. Sports Med 47(8):1487–1500.
 7. Grindem H, Snyder-Mackler L, Moksnes H, Engebretsen L, Risberg MA. Simple decision rules can reduce reinjury risk by 84% after ACL reconstruction: the Delaware-Oslo ACL cohort study. Br J Sports Med 2016; 50(13):804-808.
 8. Burgi CR, Peters S, Ardern CL, Magill JR, Gomez CD, Sylvian J, Reiman MP. Which criteria are used to clear patients to return to sport after primary ACL reconstruction? A scoping review. Br J Sports Med 2019.

Mijn naam is Wouter Welling en ik ben werkzaam als bewegingswetenschapper bij MCZ in Groningen; een praktijk die de medische begeleiding verzorgt voor alle topsport in Groningen (FC Groningen, Donar basketbal, Lycurgus volleybal). Tot mijn takenpakket behoren onder andere het ontwikkelen van objectieve testbatterijen, het afnemen van blessure preventie metingen en het monitoren van de training load.

Na het afronden van mijn master ben ik doorgegaan met het onderzoek naar VKB blessures. Het promotieonderzoek waar wij nu aan werken richt zich op ‘Return to sport decisions’ na een voorste kruisband reconstructie. Hierbij proberen we praktische en relatief makkelijke uitvoerbare meetmethoden te combineren, die voor elke therapeut uit te voeren en die ondersteunend zijn in de ‘Return to sport decisions’.

Het mooie van de combinatie tussen mijn praktijkwerkzaamheden en de rol als onderzoeker bij de Rijksuniversiteit Groningen, is dat we op deze manier het onderzoek direct kunnen implementeren in de praktijk. Hierdoor kunnen we direct gebruik maken van de meest recente wetenschappelijke inzichten in de patiëntenzorg. Ik ga dan ook met veel plezier een maandelijkse blog bij the Knee community voor jullie schrijven!!