Nieuwe ontwikkelingen binnen functietesten: sport specifiekere hoptesten

Functietesten worden steeds frequenter gebruikt als ondersteuning om te kunnen bepalen of patiënten kunnen terugkeren naar zijn of haar sport(niveau) na een voorste kruisband reconstructie (VKBR). Veelgebruikte functietesten zijn single leg hoptesten, waarbij de patiënt in een voorwaartse richting dient te springen [1]. Maar zijn deze functietesten sport specifiek genoeg? Binnen pivoterende sporten bewegen sporters namelijk in meerdere richtingen dan alleen de voorwaartse richting [2]. 


Nieuwe hoptesten

Omdat sporters gedurende het sporten in meerdere richtingen bewegen, wordt geadviseerd om naast het gebruik van voorwaartse functietesten, de functie van de knie te testen in meerdere richtingen. Mede hierom is in een recente studie van Dingenen et al. [3] de betrouwbaarheid van multi-directionele hoptesten zoals de medial side triple hop for distance (MSTH) en de 90° medial rotation hop for distance (MRH) onderzocht (Dingenen 2019). Deze functietesten zijn sport specifieker in vergelijking tot de klassieke, voorwaartse hoptesten. Uit de resultaten van deze studie blijkt dat beide hoptesten een uitstekende test-hertest betrouwbaarheid hebben [3]. Ook werd in deze studie meer asymmetrie gevonden in gesprongen afstanden (lagere limb symmetry index waarden) in de multi-directionele hoptesten (MSTH en MRH), in vergelijking met de klassieke voorwaartse hoptesten in patiënten na VKBR. Met andere woorden, VKBR patiënten scoorden slechter op de MSRTH en MRH en hierdoor lijken deze testen ‘tekorten’ beter te kunnen blootleggen.

Figuur 1. Schematische weergave van de klassieke hoptesten single leg hop (SH) en triple leg hop (TH), tevens de multi-directionele hoptesten zoals de medial side triple hop for distance (MSTH) en de 90° medial rotation hop for distance (MRH). Figuur uit [3]. Zie ook https://www.youtube.com/watch?v=6lFxdMq3SN0voor een video van de MRH.

Neurocognitieve hop testen

Naast bewegen in meerdere richtingen, moeten sporters ook om kunnen gaan met visueel-ruimtelijke stimuli gedurende sportbeoefening. Tevens is de aandacht van sporters gedurende sportbeoefening nooit volledig gericht op het fysieke aspect, maar ook op de omgeving om snel te kunnen reageren op bepaalde stimuli. Reactietijd zou daarom een belangrijk onderdeel moeten zijn binnen de revalidatie na VKBR [4]. Mede hierdoor hebben Millikan en collega’s [4] nieuwe hoptesten ontwikkeld, waarbij patiënten moeten reageren op een visuele stimulus (in dit geval de kleur van een licht). Bijvoorbeeld, patiënten mochten pas zo ver mogelijk springen zodra het groene licht aanging. Hierbij is naast de maximaal gesprongen afstand, ook de reactietijd gemeten. Uit de resultaten van deze studie blijkt dat deze nieuwe hoptesten betrouwbaar en valide zijn en hierdoor gebruikt kunnen worden om reactietijd te meten [4]. 

Figuur 2. Uitvoer van de single leg neurocognitieve hop test waarbij de patiënt moet reageren op de kleur van het licht [4].

Conclusie

Binnen pivoterende sporten bewegen sporters in meerdere richtingen. Daarom wordt geadviseerd om de functie van de knie in meerdere richtingen te testen. Nieuwe, betrouwbare hoptesten zoals de MSTH en MRH kunnen hierbij helpen. Het blijkt namelijk dat deze testen tekorten kunnen blootleggen, die met de klassieke voorwaartse hoptesten niet worden gevonden. Naast functietesten in meerdere richtingen wordt geadviseerd om reactie te meten, voordat VKBR patiënten kunnen terugkeren naar de sport. 

Referenties

[1] Noyes FR, Barber SD, Mangine RE. Abnormal lower limb symmetry determined by function hop tests after anterior cruciate ligament rupture. Am J Sports Med 1991 Sep-Oct;19(5):513-518.

[2] Taylor JB, Wright AA, Dischiavi SL, Townsend MA, Marmon AR. Activity Demands During Multi-Directional Team Sports: A Systematic Review. Sports Med 2017 Dec;47(12):2533-2551.

[3] Dingenen B, Truijen J, Bellemans J, Gokeler A. Test-retest reliability and discriminative ability of forward, medial and rotational single-leg hop tests. Knee 2019 Oct;26(5):978-987.

[4] Millikan N, Grooms DR, Hoffman B, Simon JE. The Development and Reliability of 4 Clinical Neurocognitive Single-Leg Hop Tests: Implications for Return to Activity Decision-Making. J Sport Rehabil 2019 Jul 1;28(5):536-544.

Mijn naam is Wouter Welling en ik ben werkzaam als bewegingswetenschapper bij MCZ in Groningen; een praktijk die de medische begeleiding verzorgt voor alle topsport in Groningen (FC Groningen, Donar basketbal, Lycurgus volleybal). Tot mijn takenpakket behoren onder andere het ontwikkelen van objectieve testbatterijen, het afnemen van blessure preventie metingen en het monitoren van de training load. 

Na het afronden van mijn master ben ik doorgegaan met het onderzoek naar VKB blessures. Het promotieonderzoek waar wij nu aan werken richt zich op ‘Return to sport decisions’ na een voorste kruisband reconstructie. Hierbij proberen we praktische en relatief makkelijke uitvoerbare meetmethoden te combineren, die voor elke therapeut uit te voeren en die ondersteunend zijn in de ‘Return to sport decisions’.

Het mooie van de combinatie tussen mijn praktijkwerkzaamheden en de rol als onderzoeker bij de Rijksuniversiteit Groningen, is dat we op deze manier het onderzoek direct kunnen implementeren in de praktijk. Hierdoor kunnen we direct gebruik maken van de meest recente wetenschappelijke inzichten in de patiëntenzorg. Ik ga dan ook met veel plezier een maandelijkse blog bij the Knee community voor jullie schrijven!!